Τεύχος #2 – Ιούνιος 1992

Τεύχος #2
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• Πρότυπα διαχείρισης και διασφάλιση ποιότητας
.Ιταλικές ποικιλίες ελληνικής προέλευσης
• Διαύγαση του γλεύκους. Γιατί και πως;
.Πρόταση μιας μεθόδου δειγματοληψίας σταφυλής
• Φυλλοξήρα της αμπέλου
Επιστροφή στα Τεύχη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ONLINE: