Τεύχος #20 – Δεκέμβριος 2000

Τεύχος #20
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• Η προζυμωτική ψυχρά εκχύλιση με ξηρό πάγο
.Η εκχύλιση στην ερυθρά οινοποίηση
• Η ποιοτική βελτίωση των ερυθρών κρασιών πιέσεων
.Ο πρακτικός χειρισμός της μηλογαλακτικής ζύμωσης των μεσογειακών κρασιών
• Αποφυγή οξείδωσης στην παραγωγή κρασιού
.Το κόψιμο των λευκών γλυκών κρασιών με τη βοήθεια ηλεκτρικού ρεύματος
• Η ελάττωση της πτητικής οξύτητας
.Η Πορτογαλία του φελλόδενδρου και των νοσταλγικών fados
Επιστροφή στα Τεύχη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ONLINE: