Τεύχος #21 – Ιούλιος 2001

Τεύχος #21
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• Σκέψεις πάνω στα αίτια και τις επιπτώσεις της διακοπής της αλκοολικής ζύμωσης
.Οι πρακτικές πλευρές του εμβολιασμού στις συνθήκες του μεσογειακού αμπελώνα
• Πρακτικές πλευρές της ρύθμισης της θερμοκρασίας στις δεξαμενές
.Μία ηλεκτρονική μύτη για τη διαφοροποίηση των κρασιών
• Κόστος εγκατάστασης αμπελώνα
.Το δίκτυο internet και οι τάσεις χρήσεως από την παγκόσμια κοινότητα παραγωγών και εμπόρων οίνου
Επιστροφή στα Τεύχη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ONLINE: