Τεύχος #24 – Δεκέμβριος 2002

Τεύχος #24
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• Η γονιμότητα της αμπέλου. Ανάλυση του εδάφους.
.Botrytis Cinerea: η επίδρασή της στο χρώμα και το άρωμα
• Η φαινολική ωριμότητα
.Η καλλιέργεια του εδάφους και η οξύτητα του γλεύκους και του κρασιού
• Οι τανίνες και το χρώμα των κόκκινων κρασιών
.Τα αρώματα των ποικιλιών Merlot και Cabernet Sauv. Η περίπτωση των κρασιών του Bordeaux.
• H αυτόλυση των ζυμών και η επίδρασή τους επί της ανάπτυξης των Brettanomyces / Dekkera
.Μεμβράνες από ανοξείδωτο πορώδη χάλυβα
• Οι πολυφαινόλες να “μπουν” και στα λευκά κρασιά
.Η παλαίωση των κρασιών σε δρύινα βαρέλια έχει ευεργετική επίπτωση στην υγεία
Επιστροφή στα Τεύχη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ONLINE: