Τεύχος #28 – Ιούνιος 2005

Τεύχος #28
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• Σημασία του ποσοτικού προσδιορισμού των πρόδρομων γλυκοσιδικών ενώσεων
.Η ελεγχόμενη οξυγόνωση. Μια δοκιμή στο τρύγο 2002 με την ποικιλία Ξινόμαυρο.
• Ιθαγενή και επιλεγμένα γαλακτικά βακτήρια
.Η μεταφορά της γλυκόζης στους Saccharomyces Serevisiae και ο ρόλος του καλίου στη διακοπή της ζύμωσης
• Η απομάκρυνση των θειούχων ενώσεων με προσθήκη τανινών από τα κουκούτσια των σταφυλιών
.Η οσμή υδρόθειου στα κρασιά
• Η διάθλαση ως μέσο μέτρησης της πυκνότητας
.Η διαφήμιση είναι επένδυση
Επιστροφή στα Τεύχη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ONLINE: