Τεύχος #29 – Δεκέμβριος 2005

Τεύχος #29
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• Περιοχές και κλιματικές μεταβολές
.Κλωνική επιλογή των ελληνικών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
• Στρογγυλάδα, δομή και χρώμα των ερυθρών οίνων: το τρίπτυχο της νίκης
.Το έδαφος και η προετοιμασία του
• Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός της Estragole και Eugenol Methyl Ether στο Ούζο
.Τα κρασιά της Νεμέας – η ποικιλία Αγιωργίτικο
• 21η SIMEI, Milano – Italy
.Το αραβικό κόμμι ως σταθεροποιητικό στην οινοποιία
• Οινική προσωπικότητα του 2005
Επιστροφή στα Τεύχη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ONLINE: