Τεύχος #35 – Δεκέμβριος 2008

Τεύχος #35
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• Το ξεφύλλισμα και οι επιπτώσεις του στο αρωματικό δυναμικό των λευκών σταφυλιών
.Η προσθήκη αζώτου στα φύλλα επηρεάζει θετικά το αρωματικό δυναμικό των κρασιών
• Η μηχανική διαλογή της σταφυλομάζας με το σύστημα «Tribaie»
.Αλκοολικές ζυμώσεις χωρίς H2S με μία νέα γενιά ζυμομυκήτων
• Οσφρητικά ελαττώματα που οφείλονται στα γαλακτικά βακτήρια
.Το φρουτώδες στο κρασί: μία αισθητήρια προσέγγιση
• Η διήθηση με αδρανή υλικά
.Βελτιώστε την εμφιάλωσή σας
• Η συσκευασία PET στο κρασί
.Οι οινολάσπες και η αξιοποίησή τους
• Ο τρύγος στην Ελλάδα το 2008
.Οινο-ΚΡΗΤΙΚΑ 2008, η δεύτερη συνάντηση των οινοπαραγωγών της Κρήτης στα Χανιά
Επιστροφή στα Τεύχη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ONLINE: