Τεύχος #37 – Δεκέμβριος 2009

Τεύχος #37
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• Επίδραση της διάρκειας παραμονής με τα στέμφυλα στην περιεκτικότητα σε φαινολικά συστατικά των τελικών οίνων από σταφύλια της ποικιλίας Αγιωργίτικο
.Βελτιώνοντας τις διαυγάσεις και το φιλτράρισμα σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις και προσδοκίες των καταναλωτών
• Η ζύμωση του κρασιού με τη βοήθεια ενός παρασκευάσματος 100% οργανικής προέλευσης
.Οινολογικές κατεργασίες για την απομάκρυνση της γαιοσμίνης, υπεύθυνης για τη γαιώδη οσμή του κρασιού
• Συγκριτική ανάλυση των διαφημιστικών στα οινοπνευματώδη, τις μπίρες, τα νερά και τα κρασιά
.Η εθνική οινική στρατηγική για το ελληνικό κρασί στο εξωτερικό
• Το κρασί και ο ρόλος του στην κοινωνική ζωή των Ελλήνων
.Το κλάδεμα στο αμπέλι οινοποιίας (2ο μέρος)
• Επαναστατικό πρόγραμμα ρύθμισης του γαλλικού αναλυτή κρασιού BACCHUS II για ελληνικές ποικιλίες
.Διοξείδιο του άνθρακα και οξυγόνο στην οινολογία: επίπτωση στο αισθητήριο προφίλ των αφρωδών κρασιών
Επιστροφή στα Τεύχη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ONLINE: