Τεύχος #39 – Δεκέμβριος 2010

Τεύχος #39
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• Άρωμα και Ξινόμαυρο
.Ανάπτυξη κυτταρικού βιοαισθητήρα για την ανίχνευση της 2,4,6 – τριχλωροανισόλης (TCA)
• Επαναλαμβανόμενες ζυμώσεις με κύτταρα ακινητοποιημένα σε τεμάχια φελλού
.Μερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ωρίμανση των κρασιών
• Εμφιάλωση χωρίς υποβάθμιση του προϊόντος: ο ρόλος της διήθησης
.Τανικά κρασιά και καταναλωτές – μια αποκαλυπτική έρευνα αγοράς
• Η καρβοξυλομεθυκυτταρίνη και η χρήση της στην τρυγική σταθεροποίηση των οίνων
.Οινοθήκη, δοκιμάζω και γνωρίζω
Επιστροφή στα Τεύχη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ONLINE: