Τεύχος #40 – Ιούνιος 2011

Τεύχος #40
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• Η θερμο-οινοποίηση: μία ελάχιστα γνωστή τεχνική
.Η θερμο-εκτόνωση:  μία οινοποίηση υπό υψηλή πίεση
• Η φλας εκτόνωση: εκχύλιση με τη βοήθεια του κενού
.Οριζόντιοι φυγοκεντρικοί διαχωριστήρες. Μία νέα προσέγγιση στην εξαγωγή του γλεύκους.
• Ένα εργαλείο για την καταπολέμηση των Brettanomyces Bruxellensis
.Οι ανάγκες του αμπελιού σε νερό
• Ο περονόσπορος της αμπέλου
.Περιορισμός του φαινομένου του θερμοκηπίου
• Οικολογική πράσινη στέγη εκτατικού τύπου
.Το τσίπουρο και οι κίνδυνοι της παραγωγής του
• Οινοθήκη, δοκιμάζω και γνωρίζω
Επιστροφή στα Τεύχη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ONLINE: