Τεύχος #44 – Ιούνιος 2013

Τεύχος #44
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• Η προστασία και η διατροφή του ζυμομύκητα για μια ιδανική εξέλιξη της αλκοολικής ζύμωσης για την παραγωγή ποιοτικών κρασιών
.Η πρόωρη γήρανση του αρώματος των ερυθρών κρασιών, οι νέοι «δείκτες» ταυτοποίησης
• Ένα νέο στέλεχος από την Νέα Ζηλανδία για τη λευκή οινοποίηση
.Ένας ασφαλής προσδιορισμός με ενζυμικές τεχνικές των αλλεργιογόνων καταλοίπων σε οίνους
• Ζύμωση κρασιών τον 21ο αιώνα: από τον Pasteur στις ζύμες σε ξηρή μορφή
.Bag in Box, η συσκευασία τα μυστικά της και η ορθή χρήση τους
• PRONEKTAR: η εναλλακτική λύση στο ξύλο
.Η άμπελος. Παράγοντες που θα επηρεάσουν τον χρόνο ωρίμανσης.
• Η σημασία του φυσικού προϊόντος στη διατροφή μας
.Orange Wines «πορτοκαλί κρασιά»: μια ανατροπή στα λευκά κρασιά ή απλώς μια άλλη πρόταση;
• Το προφίλ του DNA και η αρχαιολογία αποκαλύπτουν την κοιτίδα των ποικιλιών αμπέλου
.Παγκόσμιος αμπελώνας
• Οινοσκόπιο
Επιστροφή στα Τεύχη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ONLINE: