Τεύχος #46 – Ιούνιος 2014

Τεύχος #46
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
.Προζυμωτική εκχύλιση εν θερμώ: διαμόρφωση του αισθητήριου προφίλ των ερυθρών κρασιών
• Αύξηση της οξύτητας και τρυγική σταθεροποίηση των κρασιών με ιονταλλακτικές ρητίνες
.Σημασία της φασματοφωτομετρίας στο εγγύς του υπέρυθρου του φάσματος για την εκτίμηση της ποιότητας του ξύλου της δρυός
• Προετοιμασία των εγκαταστάσεων πριν από τον τρύγο
.Διασπορές κολλοειδούς σίλικα στη διαύγεια του κρασιού
• YIOYLA Group, εγκαίνια του νέου φούρνου στην Ρουμανία
.SOPEXA: συνέντευξη με την εταιρεία προώθησης, marketing και οργάνωσης εξαγωγών
• Τα κλαδέματα της αμπέλου
.Δημιουργία νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με την μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτου Αμπέλου Αθηνών
• Οδηγός προγραμμάτων marketing για την αγορά των Η.Π.Α.
.Οινοσκόπιο
Επιστροφή στα Τεύχη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ONLINE: