Τεύχος #47 – Δεκέμβριος 2014

Τεύχος #47
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
.Ξετυλίγοντας το κουβάρι του τσίπουρου
• Μετανάστευση φθαλικών εστέρων από πλαστικά υλικά σε αλκοολούχα αποστάγματα και επιπτώσεις στην υγεία του καταναλωτή
.Διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών κατά την παραγωγική διαδικασία του τσίπουρου
• Το καζάνι είναι μισογεμάτο. Αλλάζει η εικόνα των ελληνικών αποσταγμάτων.
.Σταθεροποίηση των κρασιών απέναντι στην καθίζηση του τρυγικού ασβεστίου με τη χρήση του Calcistab
• Τα κλαδέματα της αμπέλου
.Δημιουργία νέων ερυθρών οινοποιήσιμων ποιλικών Vitis vinifera L. SSp. Sativa D.C.
Επιστροφή στα Τεύχη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ONLINE: