Τεύχος #5 – Οκτώβριος 1993

Τεύχος #5
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
.Πώματα φελλού
• Οι προοπτικές για το 1997 να αναπτυχθεί η επικοινωνία
.Βαρέλι, η κατασκευή
• Η φύση των αιωρουμένων σωματιδίων στους οίνους
.Ο ρόλος του οργανοληπτικού ελέγχου
• Παγίδευση αρωμάτων ζύμωσης
.Μπεντονίτης (Τεχνική Βιβλιοθήκη)
Επιστροφή στα Τεύχη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ONLINE: