Τεύχος #52 – Ιούνιος 2017

Τεύχος #52
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• Ο Ελληνικός αμπελώνας στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες
.Πολυασπαρταμικό κάλιο: το νέο εργαλείο για την τρυγική σταθεροποίηση χωρίς ψύξη
• Πως ο χαλκός αλλάζει τη ζυμωτική διαδικασία και την οργανοληπτική ποιότητα των κρασιών
.Η επίπτωση του χαλκού και των βαρέων μετάλλων στο αρωματικό προφίλ των κρασιών
• Για ένα καλύτερο αρωματικό και φαινολικό δυναμικό στο αμπέλι
.Τα κλαδέματα της αμπέλου. Χειμερινό κλάδεμα παραγωγής όλων των σχημάτων.
• Οίνου γνώση: «Γνωρίζεις για το κρασί; Η γνώση σου επηρεάζει την κατανάλωσή του;»
.Από που προέρχονται οι ζυμομύκητες του κρασιού; Μια «απίστευτη» ιστορία…
• Οινοσκόπιο
Επιστροφή στα Τεύχη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ONLINE: