Τεύχος #53 – Δεκέμβριος 2017

Τεύχος #53
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• Περί ονομάτων και συνωνύμων ποικιλιών αμπέλου
.Προετοιμασία των κρασιών για την εμφιάλωση: πρόσφατα αποτελέσματα επί της διήθησης στην Gironde
• Επίτευξη μηλογαλακτικής πριν την έναρξη της αλκοολικής ζύμωσης. Οινοποίηση σε Αγιωργίτικο.
.Το αρωματικό δυναμικό των σταφυλιών: επιδράσεις του περιβάλλοντος και των αμπελοκομικών τεχνικών
• Εαρινοί παγετοί στους αμπελώνες ζημιές. Μέτρα προστασίας, επεμβάσεις.
.Οι έξι τάσεις στην επικοινωνία για το 2017: το marketing γίνεται περισσότερο στοχευμένο
• Βραβεία στο μπουκάλι: πόσο επηρεάζουν τον καταναλωτή;
,Το Ξινόμαυρο: η οινάμπελος της Κεντροδυτικής Μακεδονίας
• The Cretan Grapes: μια πολύτιμη έκδοση για τις κρητικές ποικιλίες αμπέλου
.Οινοσκόπιο
Επιστροφή στα Τεύχη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ONLINE: