Τεύχος #6 – Φεβρουάριος 1994

Τεύχος #6
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• Επιφθορισμός: μία ταχεία μέθοδος καταμέτρησης μικροοργανισμών
.Η φύση των αιωρουμένων σωματιδίων στους οίνους
• Ανίχνευση των υπολειμμάτων από το πλύσιμο των φελλών με χλώριο ή υπεροξείδια
.Η γεύση του τυριού
• Σκέψεις επιστημονικής φαντασίας
.P.V.P.P. (Τεχνική Βιβλιοθήκη)
Επιστροφή στα Τεύχη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ONLINE: