Τεύχος #7 – Ιούλιος 1994

Τεύχος #7
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• Επίδραση των συνθηκών ωρίμανσης και θείωσης επί της περιεκτικότητας σε οξικό οξύ και αιθυλφαινόλες
.Αύξηση των αρωμάτων του κρασιού και χρήση ενζύμων
• Η φύση των αιωρουμένων σωματιδίων στους οίνους
.Ελαττωματικές οσμές του κρασιού
• Διάλυμα πυριτικού οξέως (Τεχνική Βιβλιοθήκη)
Επιστροφή στα Τεύχη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ONLINE: