Τεύχος #8 – Δεκέμβριος 1994

Τεύχος #8
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• Οι προεργασίες για την εμφιάλωση των ήσυχων οίνων
.Ζύμωση εντός δρύινων βαρελιών και ωρίμανση των λευκών οίνων επί των λασπών τους
• Η όξινη σήψη των σταφυλιών
.Τεχνολογία της επικόλλησης
• Ελλαγιτανίνες και λιγνίνες από την καρδιά της δρυός
.Βοηθητικές ύλες φιλτραρίσματος (Τεχνική Βιβλιοθήκη)
Επιστροφή στα Τεύχη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ONLINE: