Τεύχος #9 – Μάιος 1995

Τεύχος #9
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• Πώματα φελλού. Έλεγχοι φυσικών χαρακτηριστικών.
.Διάσπαση των σακχάρων από τα γαλακτικά βακτήρια
• Επιλογή οινολογικών ζυμομυκήτων με διαυγαστική δράση
.Παρατηρήσεις πάνω στο ρόλο της ζύμης απέναντι στις βινύλφαινόλες κατά τη λευκή οινοποίηση
• Σχηματισμός των θειούχων συστατικών μεγάλου μοριακού βάρους
.Τεχνολογία της επικόλλησης
• Δουλεύοντας με τα οξέα (Τεχνική Βιβλιοθήκη)
Επιστροφή στα Τεύχη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ONLINE: