Πωλούνται 4 ψύκτες κρασιού, 2 vin service και 2 nutti μαζί με μειωτές αζώτου, φιάλες και βαρέλια

Πωλούνται 4 ψύκτες κρασιού, 2 vin service και 2 nutti σε τιμή ευκαιρίας, μαζί με μειωτές αζώτου, φιάλες και βαρέλια.

  • Tηλέφωνο επικοινωνίας: 2694061900