Ανάγκη διευκρινίσεων από τα τελωνεία για την διαδικασία εξαγωγής οίνων που έχουν τεθεί σε κατανάλωση

Για ακόμη μια φορά ο κλάδος μας βρέθηκε αντιμέτωπος με αιφνίδιες αλλαγές τις νομοθεσίας που λόγω και τους αόριστου περιεχομένου τους καθιστούν δυσχερή την εξαγωγική μας προσπάθεια, για την οποία έχουμε κάθε λόγο να είμαστε περήφανοι.

Ο λόγος γίνεται για τη διαδικασία του Παραρτήματος της Εγκυκλίου 0.3007/14.02.2023 περί αποστολής προϊόντων ΕΦΚ που έχουν τεθεί σε ανάλωση στην Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος, προκειμένου να παραδοθούν για εμπορικούς σκοπούς. Πολλά μέλη μας που δε διαθέτουν φορολογική αποθήκη και όσα εμπίπτουν στο καθεστώς του μικρού παραγωγού διατύπωσαν εύλογες απορίες γύρω από την εφαρμογή της. Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου απέστειλε την 24.02.2023 κοινή επιστολή με την ΕΝΑΠΑΠΕ για την παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων τόσο αναφορικά με τα ζητήματα των οινοποιείων όσο και αναφορικά με τα προβλήματα των Μικρών Οινοποιών.

Η εν λόγω επιστολή μας δεν έχει απαντηθεί ακόμη ενώ είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την αρμόδια ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. της ΑΑΔΕ ασκώντας πίεση για την άμεση έκδοση νέας διευκρινιστικής εγκυκλίου.

Παρακαλούμε λοιπόν θερμά όλους τους αρμοδίους να προβούν ως τάχιστα στην παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την παραπάνω διαδικασία.