Σχέδια Βελτίωσης – Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν έχει αποφασίσει ακόμα

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν έχει πάρει τελική απόφαση σχετικά με το αίτημα της ΚΕΟΣΟΕ για τα Σχέδια Βελτίωσης (δράση 4.1.1 του Π.Α.Α. 2014-2020). Η ΚΕΟΣΟΕ ζήτησε την ένταξη των αιτημάτων για τις Άδειες Φύτευσης του 2018 στα Σχέδια Βελτίωσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης είναι 2 Απριλίου 2018 αλλά ενδέχεται να υπάρξει παράταση τριών εβδομάδων.

Ο μοναδικός τρόπος χρηματοδότησης, στην παρούσα φάση, είναι να ενταχθούν τα αιτήματα στο Σχέδιο Βελτίωσης, εκτός αν κάποιες Περιφέρειες της Ελλάδας δεν απορροφήσουν ολόκληρο τον προϋπολογισμό τους.

Ο κανονισμός για τις Άδειες Φύτευσης ισχύει μέχρι το 2030 και γι αυτό ο ΚΕΟΣΟΕ προσπαθεί να βρει άλλες λύσεις χρηματοδότησης εγκαταστάσεων αμπελώνων (κοινοτικά ή εθνικά). Μόνο το 12% των χορηγηθεισών Αδειών Φύτευσης του 2016 και 2017 έχει χρησιμοποιηθεί για νέους αμπελώνες λόγω οικονομικών δυσκολιών των αδειούχων.