Τα κλειδιά για μια πετυχημένη αλκοολική ζύμωση – Tρύγος 2023

Μια επιτυχημένη ζύμωση σημαίνει πλήρη κατανάλωση σακχάρων από τις ζύμες, ελαχιστοποιώντας την παραγωγή ελαττωμάτων και μεγιστοποιώντας τα επιθυμητά αρώματα και γεύσεις.
Η γνώση της αρχικής σύστασης του γλεύκους είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση του πολλαπλασιασμού των ζυμών και την ενεργοποίηση των περιοριστικών παραγόντων: Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, Χαμηλά επίπεδα αφομοιώσιμου αζώτου, Υψηλά ή χαμηλά επίπεδα σακχάρων, Χαμηλό pH. Ορισμένες εξωτερικές συνθήκες, όπως μικροβιακές επιμολύνσεις και η υπερβολική διαύγαση, μεταξύ άλλων, μπορούν να αυξήσουν τις διατροφικές ανάγκες της μαγιάς.
Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τα ευοξείδωτα φαινολικά υποστρώματα και άλλα χαρακτηριστικά που μελλοντικά θα υποβαθμίσουν την ποιότητα του γλεύκους και να ληφθούν έγκαιρα αποφάσεις για την πρόληψη ή/και θεραπεία των γλεύκων. Ο σωστός εμβολιασμός των ζυμών είναι απαραίτητος για μια πετυχημένη αλκοολική ζύμωση και για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.
Κάθε χρονιά είναι διαφορετική!
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τηλ. 2521104003
www.oenopolis.gr | info@oenopolis.gr
www.facebook.com/oenopolis | www.instagram.com/katerina_oenopolis/ | twitter.com/Oenopolis

ΣΗΜ. Το παραπάνω δελτίο τύπου, οι πληροφορίες που μοιράζεται καθώς και το συνοδευτικό οπτικοακουστικό υλικό έχουν δημιουργηθεί/ανήκουν στην εταιρεία που παράγει/διακινεί τα παρουσιαζόμενα προϊόντα ή/και παρέχει τις αναφερόμενες υπηρεσίες. Η Οινολογία λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο σαν μέσο κοινοποίησης του ανωτέρω υλικού και δεν εμπλέκεται καθόλου στο στάδιο επεξεργασίας του.