Το DIAM είναι το μοναδικό τεχνικό πώμα φελλού που καθαρίζεται αποκλειστικά και μόνο με τη μέθοδο CO2

Το DIAM είναι το μοναδικό τεχνικό πώμα φελλού, στο οποίο το τρίμμα φυσικού φελλού καθαρίζεται αποκλειστικά και μόνο με τη μέθοδο CO2 (μέθοδος DIAMANT).

Η κάτω από πατέντα τεχνολογία DIAM χρησιμοποιεί το διοξείδιο του άνθρακα στο υπερκρίσιμο σημείο, στις 100 ατμόσφαιρες, στους 31οC, για περίπου 3 ώρες. Το τρίμμα απαλλάσσεται απόλυτα από κάθε ουσία που θα μπορούσε να προκαλέσει οσμές και μένει καθαρή φελλίνη.

Πρόκειται για απόλυτα φυσική μέθοδο διαχωρισμού μίγματος, πράγμα που συνάδει με την όλη φιλοσοφία παραγωγής των φελλών DIAM.

ΣΗΜ. Το παραπάνω δελτίο τύπου, οι πληροφορίες που μοιράζεται καθώς και το συνοδευτικό οπτικοακουστικό υλικό έχουν δημιουργηθεί/ανήκουν στην εταιρεία που παράγει/διακινεί τα παρουσιαζόμενα προϊόντα ή/και παρέχει τις αναφερόμενες υπηρεσίες. Η Οινολογία λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο σαν μέσο κοινοποίησης του ανωτέρω υλικού και δεν εμπλέκεται καθόλου στο στάδιο επεξεργασίας του.