Ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων της Erbslöh για αποτελεσματική διαύγαση

Τι συμβαίνει όταν η ημερομηνία εμφιάλωσης πλησιάζει, αλλά μερικές από τις δεξαμενές στο κελάρι σας δεν έχουν διαυγαστεί σωστά;

Σε χρονιές με υψηλή υγρασία, όταν το αμπέλι απορροφά περισσότερο κάλιο από το έδαφος, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα οξύτητας με αυξημένες τιμές pH. Τα μέτρα μείωσης των οξέων μπορούν να αυξήσουν επιπλέον την τιμή του pH και να επηρεάσουν τον τρόπο διαύγασης του οίνου.

Η αρχή της διαύγασης βασίζεται στην αντίδραση μεταξύ μιας θετικά φορτισμένης πρωτεΐνης (π.χ. ζελατίνης ή φυτικής πρωτεΐνης) και ενός αρνητικά φορτισμένου αντιδρώντος (π.χ. πολυφαινόλες ή κολλοειδές διοξείδιο του πυριτίου).

Η τιμή του pH διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα.

Οι ζελατίνες που έχουν επεξεργαστεί με οξύ (σε αντίθεση με τις αλκαλικά επεξεργασμένες ζελατίνες) χρησιμοποιούνται συνήθως για τη διαύγαση των οίνων. Ο λόγος είναι η διαφορά στο ισοηλεκτρικό τους σημείο (IEP). Στο ισοηλεκτρικό σημείο οι πρωτεΐνες είναι ουδέτερα φορτισμένες. Για ζελατίνες που έχουν επεξεργαστεί αλκαλικά το IEP είναι περίπου σε τιμή pH ίση με 5, για ζελατίνες που έχουν υποστεί επεξεργασία με οξύ το pH είναι περίπου 8-9, ενώ για τις φυτικές πρωτεΐνες το pH είναι περίπου 5,5. Αυτά τα προϊόντα διαύγασης έχουν θετικό φορτίο κάτω από το ισοηλεκτρικό σημείο και όσο ισχυρότερο είναι το φορτίο τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής pH του οίνου και του IEP του διαυγαστικού παράγοντα.

Η Erbslöh προτείνει:
Φυτικής προέλευσης:
200 mL LittoFresh® Liquid/100 L + 3 g/100 L Tannivin® Galléol
Κλασσική επεξεργασία:
100 mL IsingClair‐Hausenpaste/100 L + 25 mL Klar-Sol Super/100 L

Klar-Sol Super: Protein Δοσολογία Παράδειγμα Όφελος
KlarSol Super: LittoFresh Origin 5:1 100mL KlarSol Super/ 100L + 20g LittoFresh Origin/ 100L Καθαρά φυτικής προέλευσης και ήπιο
KlarSol Super: LittoFresh Liquid 1:2 100mL KlarSol Super/ 100L + 200mL LittoFresh Liquid/ 100L Καθαρά φυτικής προέλευσης και εύκολο στη χρήση του
KlarSol Super: ErbiGel 5:1 KlarSol Super/ 100L + 10g Erbigel/ 100L Κλασσικό και αποτελεσματικό
KlarSol Super: ErbiGel Bio 5:1 50mL KlarSol Super/ 100L + 10g Erbigel/ 100L Πιστοποιημένο ως οργανικό (DE-OKO-003) κλασσικό και αποτελεσματικό
KlarSol Super: ErbiGel Liquid 1:1 50mL KlarSol Super/ 100L + 50mL Erbigel Liquid/ 100L Κλασσικό και εύκολο στη χρήση του
KlarSol Super: IsingClair gel 1:4 25mL KlarSol Super/ 100L + 100mL IsingClair gel/ 100L Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένες τιμές pH
KlarSol Super: VinoGel CF 1:1 50mL Klar-Sol Super/ 100L + 50mL VinoGel CF/ 100L Γρήγορη διαύγαση μέσω του συνδυασμού των προϊόντων
ΣΗΜ. Το παραπάνω δελτίο τύπου, οι πληροφορίες που μοιράζεται καθώς και το συνοδευτικό οπτικοακουστικό υλικό έχουν δημιουργηθεί/ανήκουν στην εταιρεία που παράγει/διακινεί τα παρουσιαζόμενα προϊόντα ή/και παρέχει τις αναφερόμενες υπηρεσίες. Η Οινολογία λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο σαν μέσο κοινοποίησης του ανωτέρω υλικού και δεν εμπλέκεται καθόλου στο στάδιο επεξεργασίας του.