Μονάδες καταστροφής ανεπιθύμητης βλάστησης Grillo spa

Τα μηχανήματα αυτής της ομάδας, αξιοποιούνται για την απαλλαγή του εδάφους από την ανεπιθύμητη βλάστηση (αυτοφυής βλάστηση/αγριόχορτα).
Πεδία εφαρμογής: Δενδροκαλλιέργειες, Αμπελοκαλλιέργειες, Οπωρώνες, Αντιπυρική προστασία Δασών, Φωτοβολταϊκά πάρκα, Γήπεδα γκολφ, Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, Πάρκα αναψυχής, κτλ.
Κατηγορίες: Αυτοκινούμενα Πεζού Χειριστή και Eποχούμενα.

Α. Αυτοκινούμενα Πεζού Χειριστή:

Ευέλικτες υδροστατικές (εκτός του HWT 700) βενζινοκίνητες επαγγελματικές μονάδες, ικανές να δουλέψουν σε ανώμαλα εδάφη και σε μεγάλες κλίσεις. Εκκίνηση με σχοινάκι.

A/A Μοντέλο Κινητήρας/ΗΡ Πλάτος Εργ/ας Βάρος(Κλ) Παραγωγή* Ενδ. Αξία (€)
1 HWT 700 Supertrac Kawasaki/4.5 60/38* 62 1000-2000 2000
2 GH 8 Lοncin/5.5 58 135 1500-2500 3700
3 GH 9 Honda/8.4 85 165 2000-3000 4700
4 CL 62M Kawasaki/4.5 62 98 2000m²/h 2700
5 CL 75 Honda/10.2 75 140 2500m²/h 3700

*60εκ με τη χρήση μεσηνέζας, 38εκ. με τη χρήση οδοντωτού κοπτικού δίσκου.

Προαιρετικά Παρελκόμενα ανάλογα με το μοντέλο:

Ελαστικά διαφόρων μεγεθών, Διπλά ελαστικά, Σύστημα κοπής με κάθετα μαχαίρια ή κοπτική μπάρα, Κοπτικοί μηχανισμοί διαφορετικού πλάτους εργασίας, Εκχιονιστική λεπίδα, Χιονοαλυσίδες, Συλλογέας-Εκτοξευτής χιονιού, Σκούπα καθαρισμού δρόμων, Μεταλλική βούρτσα απομάκρυνσης ζιζανίων από πλακόστρωτα, Μεταλλικοί οδοντωτοί αντιολισθητικοί δίσκοι, Δίσκος κοπής μεγάλων θάμνων με κορμό διαμέτρου έως 8 εκατοστά, Σύνδεσμοι παρελκόμενων.

Εικόνες δράσης:

B. Εποχούμενοι καταστροφείς ανεπιθύμητης βλάστησης (Climber)

Υδροστατικές βενζινοκίνητες μονάδες, ιδανικές για εργασία και σε μεγάλες εδαφικές κλίσεις, εφοδιασμένες με μπλοκέ διαφορικό, υψηλής παραγωγικότητας. Εκκίνηση με μίζα.

Α/Α Μοντέλο Κινητήρας/Ισχύς (ΗΡ*¹) Πλάτ. Εργας.(εκ) Βάρος (Κλ) Παραγωγή Ενδεικ./Αξία (€)
1 CL 7.15 Loncin/ 15 85 250 4800m²/h*² 5800
2 CL 7.18 B&S Intek/18 85 255 6000m²/h*² 6900
3 CL 8.22 B&S 7220/22 91 290 7000m²/h*² 9700
4 CL 9.18 B&S 7180/18 91 293 7200m²/h*² 10300
5 CL 9.22 B&S 7220/22 91 311 7200m²/h*² 11000
6 CL 9.27 B&S 8270/27 98 358 8000m²/h*² 11900
7*ᶾ CL 10 AWD 22 B&S 7220/22 93 345 7200m²/h*² 13200
8*ᶾ CL 10 AWD 27 B&S 8270/27 98 385 7500m²/h*² 14500

Παραπομπές:
*¹ = Gross
*² = Μέγιστη επιφάνεια καταστροφής ανεπιθύμητης βλάστησης ανά ώρα εργασίας.
*ᶾ = Κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς (4WD).

Προαιρετικά παρελκόμενα ανάλογα με το μοντέλο:

Λεπίδα εκχιονισμού, Χιονοαλυσίδες, περιστρεφόμενος φανός.

CLIMBER (CL) στη δουλειά

Περισσότερες πληροφορίες, φωτογραφίες και βιντεοπαρουσιάσεις μπορείτε να αντλήσετε επισκεπτόμενοι τους ιστοτόπους www.culturaverde-machinery.gr & www.grillospa.it
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος: Χριστίνα Π. Βροντάνη – Cultura Verde.

ΣΗΜ. Το παραπάνω δελτίο τύπου, οι πληροφορίες που μοιράζεται καθώς και το συνοδευτικό οπτικοακουστικό υλικό έχουν δημιουργηθεί/ανήκουν στην εταιρεία που παράγει/διακινεί τα παρουσιαζόμενα προϊόντα ή/και παρέχει τις αναφερόμενες υπηρεσίες. Η Οινολογία λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο σαν μέσο κοινοποίησης του ανωτέρω υλικού και δεν εμπλέκεται καθόλου στο στάδιο επεξεργασίας του.