Κυτταρομετρία ροής – Tρύγος 2023

Η κυτταρομετρία ροής είναι μια σύγχρονη, αυτοματοποιημένη, γρήγορη και ιδιαίτερα ευαίσθητη τεχνική που επιτρέπει τη μελέτη μεγάλου αριθμού κυττάρων, την ταξινόμηση και τον ποσοτικό τους προσδιορισμό.
Ασφάλεια αλκοολικής ζύμωσης γιατί: Εξασφαλίζεται η χρήση εκκινητών επανεκκίνησης αλκοολικής ζύμωσης. Γίνεται σωστός προσδιορισμός του ποσοστού εμβολίου που θα χρησιμοποιηθεί για την 2η ζύμωση στους αφρώδεις οίνους. Προσδιορίζονται, κατά την ωρίμανση των κρασιών, οι δεξαμενές με υψηλό μικροβιολογικό φορτίο, οπότε και ελαχιστοποιείται ή ελέγχεται αποτελεσματικότερα ο κίνδυνος επιμόλυνσης με Brettanomyces). Ελέγχεται η επίδρασης/αποτελεσματικότητα των εργασιών καθαρισμού/διήθησης στο μικροβιολογικό φορτίο. Διασφαλίζεται η παραμονής με τις οινολάσπες πριν από την έναρξη της αλκοολικής ζύμωσης.
Προσδιορισμός Βρεττανομυκήτων: Ταχύτητα αποτελέσματα για γρήγορη δράση. Μπορεί να εφαρμοστεί πολύ νωρίς στην οινοποίηση, ακόμη και με την παρουσία πολλών άλλων ειδών ζύμης (Saccharomyces ή NON Saccharomyces) έχουμε ακριβή αποτελέσματα.
Κάθε χρονιά είναι διαφορετική!
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τηλ. 2521104003
www.oenopolis.gr | info@oenopolis.gr
www.facebook.com/oenopolis | www.instagram.com/katerina_oenopolis/ | twitter.com/Oenopolis

ΣΗΜ. Το παραπάνω δελτίο τύπου, οι πληροφορίες που μοιράζεται καθώς και το συνοδευτικό οπτικοακουστικό υλικό έχουν δημιουργηθεί/ανήκουν στην εταιρεία που παράγει/διακινεί τα παρουσιαζόμενα προϊόντα ή/και παρέχει τις αναφερόμενες υπηρεσίες. Η Οινολογία λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο σαν μέσο κοινοποίησης του ανωτέρω υλικού και δεν εμπλέκεται καθόλου στο στάδιο επεξεργασίας του.