Αυτόματο σύστημα εφαπτομενικής διήθησης κρασιού Pall Oenoflow Pro Xl

Ανακοινώνουμε και στην ελληνική αγορά την εξέλιξη του Αυτόματου συστήματος εφαπτομενικής διήθησης PALL Oenoflow στη νέα έκδοση PRO XL.

Τα συστήματα PALL Oenoflow PRO XL είναι ειδικά σχεδιασμένα για την κάλυψη των αναγκών των οινοποιείων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Η τέλεια διαύγαση του κρασιού επιτυγχάνεται με διήθηση ενός μόνο σταδίου, χωρίς να απαιτείται η χρήση διαυγαστικών μέσων, φυγοκέντρισης κλπ. και με την ελάχιστη δυνατή επίπτωση στα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά. Τα συγκεκριμένα συστήματα χαρακτηρίζονται από αυξημένη αποδοτικότητα, μειωμένη απώλεια προϊόντος και σταθερή ποιότητα τελικού προϊόντος, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν μία οικονομική εναλλακτική έναντι των παραδοσιακών τεχνολογιών διαύγασης.

Τα συστήματα PALL Oenoflow PRO XL βασίζονται στις καθιερωμένες πλέον μεμβράνες -hollow fiber- της PALL (από PVDF συμμετρικής δομής),.με τα μοναδικά χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής και ανθεκτικότητας έναντι ισχυρών χημικών προϊόντων καθαρισμού και αναγέννησης. Επιπλέον, η μεγάλη διηθητική επιφάνεια των modules επιτρέπει.την κατασκευή συστημάτων με μικρό μέγεθος (footprint) και μικρή κατανάλωση νερού και χημικών.

Τα συστήματα PALL Oenoflow PRO XL ενσωματώνουν τον νέο αλγόριθμο OPTIMIZER της PALL, ο οποίος ρυθμίζει αυτόματα -σε πραγματικό χρόνο- τις λειτουργίες του συστήματος,.βάσει των ιδιαίτερων φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του εκάστοτε κρασιού. Αυτές οι βελτιωμένες ρυθμίσεις αντικαθιστούν τις standard ρυθμίσεις, οι οποίες μπορεί να μην είναι οι βέλτιστες για κάθε περίπτωση. Παράλληλα, ο αλγόριθμος «μαθαίνει» και αυτο-ρυθμίζεται, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων σε κάθε φιλτράρισμα.

Οι βελτιωμένη λειτουργία που εξασφαλίζει ο αλγόριθμος των συστημάτων PRO μπορεί αποδεδειγμένα να συμβάλει στη μείωση.-κατά περίπου 10%- του λειτουργικού κόστους, σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα Oenoflow.

Τέλος, το αυξημένο επίπεδο αυτοματισμού και η ευκολία χρήσης συμβάλλουν στη μείωση των σφαλμάτων.και στη μείωση των διακυμάνσεων απόδοσης μεταξύ διαφορετικών χειριστών του συστήματος. Ακόμα και άπειροι χειριστές μπορούν να λειτουργήσουν το σύστημα με τη μέγιστη αποδοτικότητα.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες και να δείτε ένα σχετικό βίντεο ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

Pall Oenoflow Pro Xl

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Η Ομάδα της Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε.