Προσδιορισμός τεχνολογικής ωριμότητας – Tρύγος 2023

Η φετινή χρονιά καλλιεργητικά ήταν πολύ δύσκολη για τις πιο πολλές αμπελουργικές ζώνες, με τις καιρικές συνθήκες να είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη πολλών ασθενειών, προκαλώντας πολλά προβλήματα.
Σε ένα πλαίσιο έντονης ετερογένειας, και με την παρουσία ασθενειών, προτείνεται να παρακολουθείται στενά η πρόοδος της ωρίμανσης με τακτική παρακολούθηση των φυσιολογικών και φαινολικών παραμέτρων.
Προσδιορισμός παραμέτρων όπως : Ειδικό βάρος, Δυναμικός Αλκοολικός Τίτλος, Ολική οξύτητα, Ενεργός οξύτητα, Τρυγικό οξύ, Μηλικό οξύ, Κιτρικό οξύ, Κάλιο, Αμμώνιο, Α-Αμινικό Άζωτο, Φαινολικές ενώσεις (ερυθρά) θα συνδράμει καθοριστικά στον ακριβή και κατάλληλο ανά περίπτωση προσδιορισμό της ημερομηνίας συγκομιδής θα είναι καθοριστικός για την ποιότητα των παραγόμενων οίνων.
Κάθε χρονιά είναι διαφορετική!
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τηλ. 2521104003
www.oenopolis.gr | info@oenopolis.gr
www.facebook.com/oenopolis | www.instagram.com/katerina_oenopolis/ | twitter.com/Oenopolis

ΣΗΜ. Το παραπάνω δελτίο τύπου, οι πληροφορίες που μοιράζεται καθώς και το συνοδευτικό οπτικοακουστικό υλικό έχουν δημιουργηθεί/ανήκουν στην εταιρεία που παράγει/διακινεί τα παρουσιαζόμενα προϊόντα ή/και παρέχει τις αναφερόμενες υπηρεσίες. Η Οινολογία λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο σαν μέσο κοινοποίησης του ανωτέρω υλικού και δεν εμπλέκεται καθόλου στο στάδιο επεξεργασίας του.