Ανίχνευση των υδατικών αναγκών με χρήση αισθητήρων

Στο παρακάτω βίντεο, που δημιουργήθηκε από τον οργανισμό έρευνας και ανάπτυξης “Wine Australia” γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του προγράμματος άρδευσης “Athena Irrigation” που μπορεί να ανιχνεύσει την υδατική κατάσταση των πρεμνών με χρήση αισθητήρων.

Περισσότερα για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.athenairrigation.com